استخر دوکوهه دو

آدرس : تهران ، میدان سپاه ، خیابان پادگان ولی عصر ، جنب بانک انصار - مجموعه ورزشی دوکوهه 2

استخر دوکوهه 2 زیر نظر سپاه محمد رسول ا... (ص)

Tel : 021 73255497-8