استخر آبهای طلایی (بانوان)

Abhaye talayi - استخر آبهای طلایی (بانوان)

آدرس : تهران، شهریار، فاز سه اندیشه، بلوار آزادی، خیابان گلستان جنب بازار روز

استخر آبهای طلایی - فاز 3 اندیشه، مخصوص بانوان

Tel : 021 65564090