استخر آبهای طلایی (بانوان)

Abhaye talayi - استخر آبهای طلایی (بانوان)

آدرس : تهران- شهر جدید اندیشه،فاز3 ،بلوار آزادی، خیابان گلستان جنب بازار روز

استخر آبهای طلایی - شهر جدید اندیشه (مخصوص بانوان)

Tel : 021 65564090