استخر باشگاه نفت

Faravardehaye  Nafty - استخر باشگاه نفت

آدرس : تهران، خیابان شریعتی ، پشت پارک شریعتی ، باشگاه شرکت نفت

استخر باشگاه نفت_ شریعتی ، (مخصوص کارکنان شرکت نفت)

Tel : 021-22857001