استخر آبهای طلایی ( آقایان)

Abhaye Talaie - استخر آبهای طلایی ( آقایان)

آدرس : تهران ، شهر جدید اندیشه ،فاز 3 ، بلوار آزادی، خیابان گلستان، جنب بازار روز

استخرآبهای طلایی _ شهر جدید اندیشه(مخصوص آقایان)

Tel : 021-65564090