استخر شاهین (روباز)

Shahin - استخر شاهین (روباز)

آدرس : تهران ، میدان هلال احمر خیابان گلستان ، پایین تر از پارک فدک

استخر شاهین ،میدان هلال احمر

Tel : 021-77810122