استخر شهید شجاعی

Shahid Shojaie - استخر شهید شجاعی

آدرس : تهران، تهرانسر ، بلوار گلها ،بعد از چهارراه یاس ،روبروی تالار پیوند

استخر شهید شجاعی -تهرانسر

Tel : 021-44516311- 44536311