استخر مایسا اصفهان

miysa - استخر مایسا اصفهان

آدرس : اصفهان ،خیابان چهارباغ خواجو، روبروی بانک صادرات ، کوچه 19

استخر مایسا- خیابان چها باغ خواجو -اصفهان

Tel : 031-32732743