استخر ولیعصر اصفهان

Vali Asr - استخر ولیعصر اصفهان

آدرس : اصفهان -خیابان احمد آباد ،خیابان گلزار ،جنب چشمه ،روبروی داروخانه دکتر دهقان

استخر ولیعصر- هشت بهشت غربی

Tel : 031-32724014