استخر هتل عباسی اصفهان

Hotel Abasi - استخر هتل عباسی  اصفهان

آدرس : اصفهان -خیابان آمادگاه ، هتل عباسی

استخر هتل عباسی -خیابان آمادگاه

Tel : 031-32222157