استخر آبادگران تبریز

Abadgaran - استخر آبادگران تبریز

آدرس : تبریز -نرسیده به شیخ الرئیس ، خیابان شهید جدیری، روبروی پارک ایرانسل

استخر آبادگران - خیابان شهید جدیری

Tel : 041-33381260