استخر گل سنگ

gole sang - استخر گل سنگ

آدرس : تهران، نیاوران ، بعد از سه راه یاسر ، خیابان تبریزی(گل سنگ)، خیابان محمودی3، کوچه فرید ، پلاک 24

استخر گل سنگ - نیاوران

Tel : 021 22704070 - 22704222