استخر بین الملل

آدرس : تهران، خیابان دربند ، خیابان اسد اللهی ، انتهای خیابان حسینی ، بن بست محرابیان

مجموعه ورزشی بین الملل - دربند

Tel : 021 22729110-22748508