استخر اشکان کرمان

Ashkan - استخر اشکان  کرمان

آدرس : کرمان -بلوار هوانیروز ،بلوار غدیر 2 ،خیابان لاله شمالی 4

استخر اشکان -بلوار هوانیروز

Tel : 034-32811739