خرید بلیت استخر چشمه کرمان با ۷٪ تخفیف ویژه زمستان ۱۴۰۲

استخر چشمه کرمان

%۷ تخفیف
مجموعه تفریحی ورزشی چشمه، بلوار هوانیروز مسیریابی
۰۳۴۳۲۸۱۰۰۲۱ اطلاعات کامل تماس

ابعاد استخر:
طول ۰ متر
عرض ۰ متر
عمق از ۰ متر تا ۰ متر

قیمت گیشه: ۱۸۰,۰۰۰ تومان قیمت استخریار: %۷ تخفیف ۱۶۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
 • بلیت تخفیف دار
 • تضمین قیمت
 • بلیت مدت دار
 • قابلیت استرداد مبلغ بلیت
 • پشتیبانی قوی
 • بدون نیاز به چاپ بلیت

بلیت های سانسی (برای ساعت و روز مشخص)

 • بلیت های روز دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
  بلیت استخر چشمه کرمان (دوشنبه، ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان زمان فروش به پایان رسیده است
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (دوشنبه، ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان زمان فروش به پایان رسیده است
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (دوشنبه، ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان زمان فروش به پایان رسیده است
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (دوشنبه، ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان زمان فروش به پایان رسیده است
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (دوشنبه، ۲۲:۰۰ الی ۲۳:۳۰) %۷ تخفیف ویژه آقایان موجودی ۱۲ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید
 • بلیت های روز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
  بلیت استخر چشمه کرمان (چهارشنبه، ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان موجودی ۲۵ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (چهارشنبه، ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان موجودی ۱۰ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (چهارشنبه، ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان موجودی ۱۰ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (چهارشنبه، ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان موجودی ۱۰ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (چهارشنبه، ۲۲:۰۰ الی ۲۳:۳۰) %۷ تخفیف ویژه آقایان موجودی ۱۲ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید
 • بلیت های روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
  بلیت استخر چشمه کرمان (پنجشنبه، ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان موجودی ۲۵ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (پنجشنبه، ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان موجودی ۱۰ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (پنجشنبه، ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان موجودی ۱۰ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (پنجشنبه، ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰) %۷ تخفیف ویژه بانوان موجودی ۱۰ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید
 • بلیت های روز شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
  بلیت استخر چشمه کرمان (شنبه، ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۳۰) %۷ تخفیف ویژه آقایان موجودی ۸ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

  بلیت استخر چشمه کرمان (شنبه، ۲۲:۰۰ الی ۲۳:۳۰) %۷ تخفیف ویژه آقایان موجودی ۱۲ عدد
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  ۱۸۰,۰۰۰
  این بلیت به صورت رزرو می باشد و امکان استرداد و تغییر در آن وجود ندارد، لطفا در خرید خود به این نکته توجه فرمایید، بلیت مورد نظر برای روز و سانس خاصی می باشد، در انتخاب روز و ساعت استفاده خود دقت فرمایید

بلیت های استخر

امکانات و ویژگی های استخر

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • حمام سنتی
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی

قوانین و مقررات

برای استفاده از مجموعه چشمه مطالعه و رعایت منشور اخلاقی مجموعه چشمه لازم و ضروری می باشد.

 مشاهده منشور اخلاقی مجموعه چشمه

ـ برای اطمینان از دایر بودن استخر، قبل از مراجعه تماس بگیرید. همچنین به سانس و زمانبندی قید شده در سایت توجه فرمایید.

اطلاعات تماس و مسیر یابی

نشانی استخر:

کرمان، بلوار هوانیروز، بلوار غدیر ۲، خیابان لاله شمالی، لاله شمالی۴

تلفن استخر:

 1. ۰۳۴۳۲۸۱۰۰۲۱ برقراری تماس
 2. ۰۳۴۳۲۸۱۰۰۳۱ برقراری تماس
تصویر پیشفرض نقشه استخرها

سانسهای استخر چشمه کرمان (آخرین بروزرسانی : شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲)

سانس های ویژه بانوان

دوشنبه
۹ الی ۱۰:۳۰ | ۱۰:۳۰ الی ۱۲ | ۱۲ الی ۱۳:۳۰ | ۱۳:۳۰ الی ۱۵
چهارشنبه
۹ الی ۱۰:۳۰ | ۱۰:۳۰ الی ۱۲ | ۱۲ الی ۱۳:۳۰ | ۱۳:۳۰ الی ۱۵
پنجشنبه
۹ الی ۱۰:۳۰ | ۱۰:۳۰ الی ۱۲ | ۱۲ الی ۱۳:۳۰ | ۱۳:۳۰ الی ۱۵

سانس های ویژه آقایان

شنبه
۱۶ الی ۱۷:۳۰ | ۲۲ الی ۲۳:۳۰
دوشنبه
۲۲ الی ۲۳:۳۰
چهارشنبه
۲۲ الی ۲۳:۳۰

درباره استخر

کرمان - کرمان

چیزی رو از دست ندین!