استخر شهدای آزادی(آقایان)

shohadaye azadi_ma - استخر شهدای آزادی(آقایان)

آدرس : تهران، خیابان آزادی ، قبل از یادگار امام ، روبه روی مترو حبیب اللهی ، خیابان میمنت ، جنب بیمارستان آزادی

استخر شهدای آزادی مخصوص آقایان - خیابان آزادی

Tel : 021 66044356