استخر شهدای آزادی(بانوان)

shohadaye azadi_fe - استخر شهدای آزادی(بانوان)

آدرس : تهران، خیابان آزادی ، قبل از یادگار امام ، روبه روی مترو حبیب اللهی ، خیابان میمنت ، جنب بیمارستان آزادی

استخر شهدای آزادی مخصوص بانوان- خیابان آزادی

Tel : 021 66044356