استخر آزادگان شهریار

Azadegan - استخر آزادگان شهریار

آدرس : تهران -شهریار،بلوار آزادگان ،بعد از فاز1 مخابرات ،نرسیده به میدان تره بار

استخر آزادگان -شهریار

Tel : 021-65228624