استخر چشمه کرمان

Cheshmeh - استخر چشمه کرمان

آدرس : کرمان - بلوار هوانیروز ،بلوار غدیر 2،خیابان لاله شمالی ،لاله شمالی4

مجموعه تفریحی ورزشی چشمه -بلوار هوانیروز

Tel : 034-32810021-31