استخر هودین و هورام (روباز)

آدرس : تهران - تهرانسر ، بلوار گلها ،تقاطع بلوار یاس ، مجموعه توریستی ورزشی هودین و هورام ،استخر چهارفصل و روباز هودین و هورام

مجموعه توریستی ورزشی هودین و هورام - تهرانسر

Tel : 021-44523001