استخر و سرسره آبی یاس شهر ری

Yas - استخر و سرسره آبی یاس شهر ری

آدرس : تهران - شهر ری ،ظلع جنوبی حرم ،خیابان سلمان فارسی ،کوچه بسیج مجموعه فاطمه الزهرا ، استخر یاس

مجموعه ورزشی فاطمه الزهرا ، شهر ری

Tel : 021-55933212 ،24