استخر طالقانی شهر ری

Taleghani - استخر طالقانی شهر ری

آدرس : تهران - شهر ری , اتوبان شهید رجایی جنوب , خیابان امام زاده , کوچه ورزشگاه

استخر طالقانی - خیابان امام زاده

Tel : 021-55543138