استخر موج خورشید

moje khorshid - استخر موج خورشید

آدرس : تهران، صادقیه، بلوار فردوس شرق، جنب آموزش و پرورش منطقه 5، خیابان ابراهیمی شمالی، کوچه چهارم

استخر موج خورشید - صادقیه

Tel : 021 44090933