استخر کوثر(میدان حر)

kosar - استخر کوثر(میدان حر)

آدرس : تهران، میدان حر، خیابان امام خمینی، خیابان کمالی ، خیابان کاشانی ، جنب درمانگاه ولی عصر

استخر کوثر - میدان حر ، زیر نظر سپاه

Tel : 021 66860414