استخر پردیس پزشکان کرمان

Pardis E Pezeshkan - استخر پردیس پزشکان کرمان

آدرس : کرمان - بلوار جمهوری , بلوار شهید احمد هدایت , بلوار پزشک , روبروی بانک رسالت

مجتمع پردیس پزشکان - بلوار پزشک

Tel : 034-32611610