استخر هتل شادی سنندج

Hotel shadi - استخر هتل شادی سنندج

آدرس : سنندج،بلوار پاسداران،شهرک علوم پزشکی.

استخرهتل شادی،بلوار پاسداران

Tel : 087-33667070-09181719574