استخرهای استان کردستان

استخرهای استان کردستان


استخر سپهر تابناک غرب ۰ %

کردستان | ديواندره
۳/۱۰
استخر سپهر تابناک غرب
۰ % تخفیف

استخر سپهر تابناک غرب

کردستان | ديواندره

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد

پارک آبی سپهر تابناک غرب ۰ %

کردستان | ديواندره
۳/۱۰
پارک آبی سپهر تابناک غرب
۰ % تخفیف

پارک آبی سپهر تابناک غرب

کردستان | ديواندره

 • سرسره آبی
 • چاله فضایی

استخر شهدای گمنام بیجار ۰ %

کردستان | بيجار
۳/۱۰
استخر شهدای گمنام بیجار
۰ % تخفیف

استخر شهدای گمنام بیجار

کردستان | بيجار

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • ماساژ
۳/۱۰
مجتمع تفریحی و ورزشی شین سنندج
۰ % تخفیف

مجتمع تفریحی و ورزشی شین سنندج

کردستان | سنندج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • حوضچه آب سرد
 • سرسره آبی
 • استخر آب درمانی

استخر شهدای انتظام سنندج ۰ %

کردستان | سنندج
۳/۱۰
استخر شهدای انتظام سنندج
۰ % تخفیف

استخر شهدای انتظام سنندج

کردستان | سنندج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • استخر کودکان
 • استخر آب درمانی

استخر هتل شادی سنندج ۰ %

کردستان | سنندج
۳/۱۰
استخر هتل شادی سنندج
۰ % تخفیف

استخر هتل شادی سنندج

کردستان | سنندج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • ماساژ

استخر ایثار سنندج ۰ %

کردستان | سنندج
۳/۱۰
استخر ایثار سنندج
۰ % تخفیف

استخر ایثار سنندج

کردستان | سنندج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد

استخر خورشید زریبار مریوان ۰ %

کردستان | مريوان
۳/۱۰
استخر خورشید زریبار مریوان
۰ % تخفیف

استخر خورشید زریبار مریوان

کردستان | مريوان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • استخر آب درمانی

استخر زاگرس مریوان ۰ %

کردستان | مريوان
۳/۱۰
استخر زاگرس مریوان
۰ % تخفیف

استخر زاگرس مریوان

کردستان | مريوان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • ماساژ
 • استخر آب درمانی

چیزی رو از دست ندین!