استخر جهاد رشت

Jahad - استخر جهاد رشت

آدرس : گیلان-رشت-میدان گیل-کیلومتر 5 جاده تهران-نرسیده به دانشگاه گیلان

استخر جهاد-میدان گیل

Tel : 09118194469