استخر آزادگان

Azadegan - استخر آزادگان

آدرس : تهران - انتهای رسالت شرق , 500 متر جلوتر از چهارراه شاهد ,نرسیده به خیابان دماوند

مجموعه ورزشی آزادگان - تهرانپارس

Tel : 021-77706520 ,77740286