استخر هتل المپیک (آقایان)

Hotel Olampik - استخر هتل المپیک (آقایان)

آدرس : تهران - اتوبان تهران کرج ,بلوار چوگان (بلوار غربی استادیوم آزادی)

استخر هتل المپیک - ضلع غربی استادیوم آزادی (ویژه آقایان)

Tel : 021-44739282