استخر شهید مفتح

Shahid Mofateh - استخر شهید مفتح

آدرس : تهران - خیابان شریعتی , پایین تر از شهرداری منطقه 3 , نبش خیابان کوشا

استخر شهید مفتح -سید خندان

Tel : 021-22903434