استخر پاسداران

pasdaran - استخر پاسداران

آدرس : تهران، چهار راه پاسداران، مقابل خیابان دولت(پاسداران)، خیابان مغان(شهید حسین بطحایی)

استخر پاسداران ، چهار راه پاسداران

Tel : 021 22762609-22556760