استخر روباز جماران بانوان

آدرس : تهران، خیابان شهید باهنر(نیاوران) ، انتهای خیابان یاسر

استخر روباز جماران، سه راه یاسر

Tel : 021 22285142-22293799