استخر روباز هوابرد (آقایان) شیراز

آدرس : شیراز، مابین چهار راه خلده برین و فلکه سنگی، نبش کوچه 18 بعثت، استخر آب گرم هوابرد

استخر روباز و چهارفصل هوابرد شیراز(مخصوص آقایان)

Tel : 09179184434