استخر برق تهران

berghe tehran - استخر برق تهران

آدرس : تهران ، میدان شهدا ، خیابان هفده شهریور ، داخل مجموعه شرکت برق منطقه ای تهران

استخر مجموعه ورزشی برق تهران ، میدان شهدا

Tel : 021 33253848 - 33252627