استخر سرپوشیده جماران

آدرس : تهران، خیابان شهید باهنر(نیاوران) ، انتهای خیابان یاسر

استخر و سرسره آبی مجموعه فرهنگی ورزشی جماران ، نیاوران

Tel : 021 22285142-22293799