استخرهای استان قزوین

استخرهای استان قزوین


استخر نور قزوین ۸ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر نور قزوین
۸ % تخفیف

استخر نور قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۷۰,۰۰۰ تومان
%۸ تخفیف
مشاهده استخر
۳/۱۰
استخر شهدای مدافع حرم قزوین
۰ % تخفیف

استخر شهدای مدافع حرم قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۳/۱۰
استخر شهرداری آبیک قزوین
۰ % تخفیف

استخر شهرداری آبیک قزوین

قزوین | آبیک

استخر شهدای کار تاکستان ۰ %

قزوین | تاکستان
۳/۱۰
استخر شهدای کار تاکستان
۰ % تخفیف

استخر شهدای کار تاکستان

قزوین | تاکستان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • آموزش شنا
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • ایروبیک

استخر آریان قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر آریان قزوین
۰ % تخفیف

استخر آریان قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • تونل مه
 • ماساژ
 • سرسره آبی
 • استخر آب درمانی

استخر شهید رجایی قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر شهید رجایی قزوین
۰ % تخفیف

استخر شهید رجایی قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا

استخر ساحل قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر ساحل قزوین
۰ % تخفیف

استخر ساحل قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • استخر آب درمانی

استخر الهیه قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر الهیه قزوین
۰ % تخفیف

استخر الهیه قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • استخر آب درمانی

استخر شهدای غواص قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر شهدای غواص قزوین
۰ % تخفیف

استخر شهدای غواص قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی

چیزی رو از دست ندین!