استخرهای قزوین

استخرهای قزوین


استخر نور قزوین ۸ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر نور قزوین
۸ % تخفیف

استخر نور قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۷۰,۰۰۰ تومان
%۸ تخفیف
مشاهده استخر
۳/۱۰
استخر شهدای مدافع حرم قزوین
۰ % تخفیف

استخر شهدای مدافع حرم قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی

استخر آریان قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر آریان قزوین
۰ % تخفیف

استخر آریان قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • تونل مه
 • ماساژ
 • سرسره آبی
 • استخر آب درمانی

استخر شهید رجایی قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر شهید رجایی قزوین
۰ % تخفیف

استخر شهید رجایی قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا

استخر ساحل قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر ساحل قزوین
۰ % تخفیف

استخر ساحل قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • استخر آب درمانی

استخر الهیه قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر الهیه قزوین
۰ % تخفیف

استخر الهیه قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • استخر آب درمانی

استخر شهدای غواص قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر شهدای غواص قزوین
۰ % تخفیف

استخر شهدای غواص قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان

استخر پیام مخابرات قزوین ۰ %

قزوین | قزوین
۳/۱۰
استخر پیام مخابرات قزوین
۰ % تخفیف

استخر پیام مخابرات قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • ماساژ
۳/۱۰
استخر وسونای ستاره طلایی قزوین
۰ % تخفیف

استخر وسونای ستاره طلایی قزوین

قزوین | قزوین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان
 • حمام سنتی
 • ماساژ
 • استخر آب درمانی
 • حمام ترکی
 • غار نمک

چیزی رو از دست ندین!