استخرهای کرمان

استخرهای کرمان


کرمان | کرمان
۳/۱۰
استخر چشمه کرمان
کرمان | کرمان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • حمام سنتی
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
۱۶۸,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۷ تخفیف
مشاهده استخر
کرمان | کرمان
۳/۱۰
استخر المپیک کرمان
کرمان | کرمان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • آموزش شنا
 • سالن بدنسازی
 • ورزش در آب
۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۱۴ تخفیف
مشاهده استخر
کرمان | کرمان
۳/۱۰
استخر برق کرمان
کرمان | کرمان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۹۵,۰۰۰ تومان
%۱۱ تخفیف
مشاهده استخر
۳/۱۰

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • استخر کودکان
 • سرسره آبی
 • رودخانه مواج
کرمان | کرمان
۳/۱۰
کرمان | کرمان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • تونل مه
 • ورزش در آب
کرمان | کرمان
۳/۱۰
کرمان | کرمان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • استخر کودکان
 • سالن بدنسازی
 • سرسره آبی
 • استخر آب درمانی
کرمان | کرمان
۳/۱۰
کرمان | کرمان

 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • ماساژ
کرمان | کرمان
۳/۱۰
کرمان | کرمان

 • بوفه
 • جکوزی
 • ماساژ

چیزی رو از دست ندین!

با وارد کردن ایمیل خود از تخفیف استخر های نزدیک خود زودتر از بقیه با خبر شوید :