استخرهای رشت

استخرهای رشت


۳/۱۰
استخر اریکه گیلانیان رشت
۲۱ % تخفیف

استخر اریکه گیلانیان رشت

گیلان | رشت

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • تونل مه
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • سرسره آبی
 • حمام ترکی
 • خدمات آبدرمانی
۱۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
%۲۱ تخفیف
مشاهده استخر

استخر یاس رشت ۰ %

گیلان | رشت
۳/۱۰
استخر یاس رشت
۰ % تخفیف

استخر یاس رشت

گیلان | رشت

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا

استخر مشعل رشت ۰ %

گیلان | رشت
۳/۱۰
استخر مشعل رشت
۰ % تخفیف

استخر مشعل رشت

گیلان | رشت

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا

استخر شهرداری خمام ۰ %

گیلان | رشت
۳/۱۰
استخر شهرداری خمام
۰ % تخفیف

استخر شهرداری خمام

گیلان | رشت

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان
 • ماساژ

استخر نویان رشت ۰ %

گیلان | رشت
۳/۱۰
استخر نویان رشت
۰ % تخفیف

استخر نویان رشت

گیلان | رشت

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • کافی شاپ
۳/۱۰
استخر سنگر رشت (مهر آفتاب)
۰ % تخفیف

استخر سنگر رشت (مهر آفتاب)

گیلان | رشت

 • سونا خشک
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا

استخر آرنا رشت ۰ %

گیلان | رشت
۳/۱۰
استخر آرنا رشت
۰ % تخفیف

استخر آرنا رشت

گیلان | رشت

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی

استخر سروش رشت ۰ %

گیلان | رشت
۳/۱۰
۰ % تخفیف

استخر سروش رشت

گیلان | رشت

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • سالن بدنسازی
 • سرسره آبی
 • ایروبیک

استخر روح بخش رشت ۰ %

گیلان | رشت
۳/۱۰
استخر روح بخش رشت
۰ % تخفیف

استخر روح بخش رشت

گیلان | رشت

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • سرسره آبی
 • استخر آب درمانی

چیزی رو از دست ندین!