استخرهای منطقه ۹ تهران

استخرهای منطقه ۹ تهران


استخر حامی ۱۰ %

تهران | تهران | منطقه۹
۳/۱۰
استخر حامی
۱۰ % تخفیف

استخر حامی

تهران | تهران | منطقه۹

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • تونل مه
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
۱۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر زیتون ارتش ۱۵ %

تهران | تهران | منطقه۹، فتح - صنعتی
۳/۱۰
استخر زیتون ارتش
۱۵ % تخفیف

استخر زیتون ارتش

تهران | تهران | منطقه۹، فتح - صنعتی

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۱۵ تخفیف
مشاهده استخر

استخر نقشه برداری ۰ %

تهران | تهران | منطقه۹، فرودگاه
۳/۱۰
استخر نقشه برداری
۰ % تخفیف

استخر نقشه برداری

تهران | تهران | منطقه۹، فرودگاه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • سالن بدنسازی
 • سالن پینگ پنگ

استخر شهید علیپور (مهرآباد سابق) ۰ %

تهران | تهران | منطقه۹، سرآسیاب مهرآباد
۳/۱۰
استخر شهید علیپور (مهرآباد سابق)
۰ % تخفیف

استخر شهید علیپور (مهرآباد سابق)

تهران | تهران | منطقه۹، سرآسیاب مهرآباد

 • سونا خشک
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان

استخر شهید عباس جهانی پور ۰ %

تهران | تهران | منطقه۹، مهرآباد جنوبی
۳/۱۰
استخر شهید عباس جهانی پور
۰ % تخفیف

استخر شهید عباس جهانی پور

تهران | تهران | منطقه۹، مهرآباد جنوبی

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد

استخر شرکت فرودگاه های کشور ۰ %

تهران | تهران | منطقه۹، فرودگاه
۳/۱۰
۰ % تخفیف

استخر شرکت فرودگاه های کشور

تهران | تهران | منطقه۹، فرودگاه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • حمام سنتی
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • استخر آب درمانی

استخر پنها ۰ %

تهران | تهران | منطقه۹، فرودگاه
۳/۱۰
استخر پنها
۰ % تخفیف

استخر پنها

تهران | تهران | منطقه۹، فرودگاه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد

استخر شهربانو سی متری جی ۰ %

تهران | تهران | منطقه۹، امامزاده عبدالله
۳/۱۰
استخر شهربانو سی متری جی
۰ % تخفیف

استخر شهربانو سی متری جی

تهران | تهران | منطقه۹، امامزاده عبدالله

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • ایروبیک

استخر خوراکیان ۰ %

تهران | تهران | منطقه۹، استاد معین
۳/۱۰
استخر خوراکیان
۰ % تخفیف

استخر خوراکیان

تهران | تهران | منطقه۹، استاد معین

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ

چیزی رو از دست ندین!