استخرهای شهریار

استخرهای شهریار


استخر شهدای فرهنگی شهریار ۱۸ %

تهران | شهریار
۳/۱۰
استخر شهدای فرهنگی شهریار
۱۸ % تخفیف

استخر شهدای فرهنگی شهریار

تهران | شهریار

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • ماساژ
 • خدمات آبدرمانی
۹۹,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
مشاهده استخر

استخر شباهنگ شهریار ۵ %

تهران | شهریار
۳/۱۰
استخر شباهنگ شهریار
۵ % تخفیف

استخر شباهنگ شهریار

تهران | شهریار

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • حمام سنتی
۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
%۵ تخفیف
مشاهده استخر

استخر غدیر شهریار ۰ %

تهران | شهریار
۳/۱۰
استخر غدیر شهریار
۰ % تخفیف

استخر غدیر شهریار

تهران | شهریار

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان

استخر مروارید شهریار ۰ %

تهران | شهریار
۳/۱۰
استخر مروارید شهریار
۰ % تخفیف

استخر مروارید شهریار

تهران | شهریار

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
۳/۱۰

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سالن بدنسازی

استخر قائم شهریار ۰ %

تهران | شهریار
۳/۱۰
استخر قائم شهریار
۰ % تخفیف

استخر قائم شهریار

تهران | شهریار

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد

استخر شهید کلهر ۰ %

تهران | شهریار
۳/۱۰
استخر شهید کلهر
۰ % تخفیف

استخر شهید کلهر

تهران | شهریار

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد

استخر آزادگان شهریار ۰ %

تهران | شهریار
۳/۱۰
استخر آزادگان شهریار
۰ % تخفیف

استخر آزادگان شهریار

تهران | شهریار

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • ماساژ
 • سانس آزاد
 • استخر آب درمانی

استخر هما شهریار ۰ %

تهران | شهریار
۳/۱۰
استخر هما شهریار
۰ % تخفیف

استخر هما شهریار

تهران | شهریار

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • آموزش شنا
 • ماساژ

چیزی رو از دست ندین!