استخرهای اسلام‌شهر

استخرهای اسلام‌شهر


استخر شهدای آتش نشان اسلامشهر ۱۷ %

تهران | اسلام‌شهر
۳/۱۰
استخر شهدای آتش نشان اسلامشهر
۱۷ % تخفیف

استخر شهدای آتش نشان اسلامشهر

تهران | اسلام‌شهر

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • حمام سنتی
 • ماساژ
 • کافی شاپ
۱۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۱۷ تخفیف
مشاهده استخر

پارک آبی قصر آبی پارس ۲ %

تهران | اسلام‌شهر
۳/۱۰
پارک آبی قصر آبی پارس
۲ % تخفیف

پارک آبی قصر آبی پارس

تهران | اسلام‌شهر

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • تونل مه
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • سرسره آبی
 • خدمات آبدرمانی
۱۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۲ تخفیف
مشاهده استخر

استخر آداک اسلامشهر ۱۰ %

تهران | اسلام‌شهر
۳/۱۰
استخر آداک اسلامشهر
۱۰ % تخفیف

استخر آداک اسلامشهر

تهران | اسلام‌شهر

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • استخر کودکان
 • تونل مه
 • استخر آب درمانی
۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر رز اسلامشهر (سرپوشیده) ۱۸ %

تهران | اسلام‌شهر
۳/۱۰
۱۸ % تخفیف

استخر رز اسلامشهر (سرپوشیده)

تهران | اسلام‌شهر

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • تراس آفتاب
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • استخر آب درمانی
 • کافی شاپ
 • حمام ترکی
۹۹,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
مشاهده استخر
۳/۱۰
استخر شهید عباس پور (پوریای شادی) اسلامشهر
۲۶ % تخفیف

استخر شهید عباس پور (پوریای شادی) اسلامشهر

تهران | اسلام‌شهر

 • بوفه
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۴۴,۴۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۶۰,۰۰۰ تومان
%۲۶ تخفیف
مشاهده استخر

استخر شهید شوشتری اسلامشهر ۰ %

تهران | اسلام‌شهر
۳/۱۰
استخر شهید شوشتری اسلامشهر
۰ % تخفیف

استخر شهید شوشتری اسلامشهر

تهران | اسلام‌شهر

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • سرسره آبی
 • خدمات آبدرمانی

استخر نسیم اقیانوس ۰ %

تهران | اسلام‌شهر
۳/۱۰
استخر نسیم اقیانوس
۰ % تخفیف

استخر نسیم اقیانوس

تهران | اسلام‌شهر

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان

استخر کمیل اسلامشهر ۰ %

تهران | اسلام‌شهر
۳/۱۰
استخر کمیل اسلامشهر
۰ % تخفیف

استخر کمیل اسلامشهر

تهران | اسلام‌شهر

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد

استخر ابوئی ملک نژاد ۰ %

تهران | اسلام‌شهر
۳/۱۰
استخر ابوئی ملک نژاد
۰ % تخفیف

استخر ابوئی ملک نژاد

تهران | اسلام‌شهر

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • استخر کودکان
 • سالن بدنسازی
 • سانس آزاد

چیزی رو از دست ندین!