استخر علی ابن ابی طالب اصفهان

Ali ebne Abi Taleb - استخر علی ابن ابی طالب اصفهان

آدرس : اصفهان -میدان شهدا ، ابتدای خیابان ابن سینا ،جنب اداره بهداشت

استخر علی ابن ابی طالب - میدان شهدا

Tel : 031-34451405