استخر شهید بختیار اصفهان

Shahid Bakhtiyar - استخر شهید بختیار اصفهان

آدرس : اصفهان -خیابان صفه، روبروی بیمارستان الزهرا، مجموعه ورزشی شهید آقا بابایی، استخر شهید بختیار

مجموعه ورزشی شهید آقابابایی سپاه صاحب الزمان (عج) - خیابان صفه

Tel : 031-36201597-36120168