استخر فرهنگیان هاتف اصفهان

Farhangiyan e Hatef - استخر فرهنگیان هاتف اصفهان

آدرس : اصفهان - میدان قدس (طوقچی)، خیابان زینبیه ، کوچه علی بن سهیل, پشت کانون پرورشی فکری کودکان

استخر فرهنگیان هاتف -میدان قدس

Tel : 031-34451062