استخر غدیر (آقایان) اصفهان

Ghadir - استخر غدیر (آقایان) اصفهان

آدرس : اصفهان - باغ غدیر

استخر دوقلوی غدیر -باغ غدیر(مخصوص آقایان)

Tel : 031-32663600-32664306