استخر 9 دی اصفهان

Noh e Dey esfahan - استخر 9 دی اصفهان

آدرس : اصفهان - خیابان صفه ،داخل بیمارستان الزهرا ،استخر نه دی

استخر 9 دی (زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی) - بیمارستان الزهرا

Tel : 031-36201276