استخر روباز کانون سلمان فارسی

Salman E Farsi - استخر روباز کانون سلمان فارسی

آدرس : تهران - خیابان کمیل , بعد از سه راه رودکی , جنب پمپ بنزین , خیابان سلمان فارسی

کانون سلمان فارسی - خیابان کمیل

Tel : 021-55799282