استخر هدف نو(من و تو)

آدرس : تهران، اتوبان صیاد شیرازی، میدان هروی، خیابان وفامنش، مفتوحی غربی کوچه مومنی داخل ساختمان خانه ورزش

استخر ایرانیان ، من و تو، میدان هروی

Tel : 021 22957067-22944623