استخر شهید رعیت

Shahid Rayat - استخر شهید رعیت

آدرس : تهران - خیابان امام خمینی ,نرسیده به میدان حر ,خیابان مرادی , جنب مدرسه جماران , مجموعه ورزشی شهید رعیت

مجموعه ورزشی شهید رعیت - منیریه

Tel : 021-66492885